Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Văn Hóa Làm Việc Với Người Nhật

Văn Hóa Làm Việc Với Người Nhật ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Văn Hóa Làm Việc Với Người Nhật – John C. Condon, Tomoko Masumoto Văn Hóa Làm Việc Với Người Nhật – Đây được coi là cuốn sách “kinh điển” của John C.Condon – với sự hợp tác của Tomoko Masumoto. Trong cuốn sách, tác giả đề cập tới những đức tính của người Nhật. Condon và Tomoko Masumoto viết: Tính …

Read More »