Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Tạo Dựng Một Công Ty Vững Mạnh

Tạo Dựng Một Công Ty Vững Mạnh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tạo Dựng Một Công Ty Vững Mạnh – John Cameron Tạo Dựng Một Công Ty Vững Mạnh John Cameron là một chuyên gia tư vấn doanh nghiệp, từng giúp hàng trăm công ty nhỏ và vừa tạo dựng nền tảng kinh doanh vững mạnh. Trước khi viết cuốn sách này, chính ông cũng đã xây dựng thành công và bán …

Read More »