Thursday , 24 January 2019
Home »

Blog Archives

QBQ! Tư Duy Thông Minh

QBQ! Tư Duy Thông Minh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

QBQ! Tư Duy Thông Minh – John G. Miller QBQ! Tư Duy Thông Minh Cuộc sống phát triển, càng sôi động bao nhiêu thì con người càng bị cuốn vào vòng xoáy của nó mạnh bấy nhiêu. Và trong vòng quay tất bật đó, chúng ta dễ dàng lãng quên hay bỏ sót những giá trị tốt đẹp bên trong …

Read More »