Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Tảng Băng Tan

Tảng Băng Tan (Sách Tái Bản 2017) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tảng Băng Tan – John Kotter Tảng Băng Tan “Tảng băng tan” (Our Iceberg Is melting) tên tựa đề của một cuốn sách nói về quá trình đổi mới và thành công trong mọi hoàn cảnh của John Kotter và Holger Rathgeber. Tác giả trình bày về quá trình giải quyết vấn đề và đổi mới thông qua câu chuyện …

Read More »