Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Trò Chơi Hữu Hạn Và Vô Hạn

Trò Chơi Hữu Hạn Và Vô Hạn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Trò Chơi Hữu Hạn Và Vô Hạn – Henry Cloud, John Townsend Trò Chơi Hữu Hạn Và Vô Hạn – Có ít nhất hai loại trò chơi. Một loại là hữu hạn,còn loại kia là vô hạn. Trò chơi hữu hạn được chơi với mục đích giành chiến thắng, trò chơi vô hạn được chơi với mục đích chơi tiếp. …

Read More »

Vạch ranh giới

Vạch ranh giới - Tác giả: Henry Cloud, John Townsend | Review sách hay - Cộng đồng Mê Đọc Sách

Vạch ranh giới trình bày một cách nhìn nhận về ranh giới từ góc độ Kinh thánh: Ranh giới là gì, ranh giới bảo vệ những gì, ranh giới được phát triển rồi xóa bỏ ra sao, làm cách nào để thay đổi và áp dụng ranh giới.

Read More »