Friday , 22 February 2019
Home »

Blog Archives

Connection – Kết Nối (Lời Khuyên Sinh Viên Việt Nam)

Connection - Kết Nối (Lời Khuyên Sinh Viên Việt Nam) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Connection – Kết Nối (Lời Khuyên Sinh Viên Việt Nam) – John Vu Connection – Kết Nối (Lời Khuyên Sinh Viên Việt Nam) “Kết Nối” là cuốn sách thứ hai trong bộ sách dành cho các bạn trẻ Việt Nam trên con đường lập nghiệp được tuyển chọn từ các bài viết trên trang blog của giáo sư John Vu …

Read More »