Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Hiệu Ứng Lan Truyền

Hiệu Ứng Lan Truyền ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Hiệu Ứng Lan Truyền – Jonah Berger Hiệu Ứng Lan Truyền Sử dụng sức mạnh của truyền khẩu, trực tuyến hay ngoài đời, đòi hỏi ta phải hiểu về việc tại sao mọi người nói về những điều đó và tại sao một số thứ lại được nói và chia sẻ nhiều hơn những thứ khác. Trong một buổi tiệc, …

Read More »