Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Chúng Ta Quyết Định Như Thế Nào

Chúng Ta Quyết Định Như Thế Nào ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chúng Ta Quyết Định Như Thế Nào – Jonah Lehrer Chúng Ta Quyết Định Như Thế Nào Chúng ta luôn phải đưa ra quyết định cho những công việc hằng ngày, từ bình thường nhất cho đến hệ trọng nhất. Vậy, liệu bạn đã biết các quyết định của mình được não bộ định đoạt như thế nào chăng ? …

Read More »