Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Cô Gái Mù Chữ Phá Bom Nguyên Tử

Cô Gái Mù Chữ Phá Bom Nguyên Tử ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cô Gái Mù Chữ Phá Bom Nguyên Tử – Jonas Jonasson Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử – cuốn tiểu thuyết mới đầy chuyện li kì quái dị của Jonas Jonasson, tác giả của Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Nombeko được sinh ra trong một căn lều bé tí tẹo ở Johannesburg, thành …

Read More »

Anders Sát Thủ Cùng Bè Lũ

Anders Sát Thủ Cùng Bè Lũ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Anders Sát Thủ Cùng Bè Lũ – Jonas Jonasson Anders Sát Thủ Cùng Bè Lũ Tác phẩm hài hước theo phong cách sâu cay quen thuộc, mà vẫn hết sức nhân văn. Ba nhân vật bị xã hội gạt xuống đáy: Một nữ mục sư bị bạo hành từ nhỏ và ép theo con đường mình không muốn; tên lưu …

Read More »

Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất

Ông Trăm Tuổi Trèo Qua Cửa Sổ Và Biến Mất ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Ông trăm tuổi trèo qua cửa số và biến mất của Jonas Jonasson là một tiểu thuyết xứng đáng để đọc không vì được dịch ra hơn 35 thứ tiếng và đã bán hơn 6 triệu bản trên khắp thế giới, mà vì “mùi hương” văn chương của Ông trăm tuổi... tỏa ra cho thấy tầm vóc của một tác phẩm Nobel văn chương

Read More »