Sunday , 16 December 2018
Home »

Blog Archives

Tranh Luận Để Thuyết Phục

Tranh Luận Để Thuyết Phục ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tranh Luận Để Thuyết Phục – Jonathan Herring Tranh Luận Để Thuyết Phục Thuyết phục, tác động, lôi kéo người khác là một kỹ năng quan trọng để thành công trong đời sống cũng như trong công việc. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều không biết cách tranh luận hiệu quả. Nhiều người vẫn coi việc tranh luận là …

Read More »