Wednesday , 16 January 2019
Home »

Blog Archives

Sói Già Phố Wall

Sói Già Phố Wall (Phần 1) - Tái Bản ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sói Già Phố Wall – Jordan Belford Sói Già Phố Wall (Phần 1) Sói già Phố Wall là cuốn tự truyện của Jordan Belfort – một huyền thoại trong ngành môi giới chứng khoán trên sàn phố Wall. Tác phẩm kể về quá trình phất lên của Jordan nói riêng, cũng như nội tình cuộc đại khủng hoảng tín dụng …

Read More »