Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Đất Dữ

Đất Dữ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đất Dữ – Jorge Amado Đất Dữ Cuộc đấu tranh tàn khốc nhằm giành lấy khu rừng Sanqueiro Grande – nơi có loại đất đen tốt nhất để trồng ca cao – cuốn rất nhiều người vào vòng quay điên cuồng của nó. Một bên là đại tá Horácio, với sự trợ giúp của tay luật sư có học thức …

Read More »