Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Nhìn Lại Sự Thần Kỳ Của Các Nước Đông Á

Nhìn Lại Sự Thần Kỳ Của Các Nước Đông Á ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nhìn Lại Sự Thần Kỳ Của Các Nước Đông Á – Joseph E. Stiglitz, Shahid Yusuf Nhìn Lại Sự Thần Kỳ Của Các Nước Đông Á Cuốn sách này ra đời lúc cuộc khủng hoảng Đông Á chỉ mới là một áng mây nhỏ, cục bộ, đang vần vũ trên bầu trời Thái Lan. Cả Đông Á lẫn nền kinh …

Read More »