Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Vận Hành Toàn Cầu Hóa

Vận Hành Toàn Cầu Hóa ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Vận Hành Toàn Cầu Hóa – Joseph Eugene Stiglitz Trong tác phẩm này Stiglitz khảo sát những thay đổi đã và đang diễn ra tại các quốc gia trong toàn cầu hóa trong vài năm gần đây, đề xuất các giải pháp và hướng về tương lai. Ông cũng đề ra những hướng cơ bản và mới mẻ để đối …

Read More »