Wednesday , 20 March 2019
Home »

Blog Archives

Quyền Lực Để Lãnh Đạo

Quyền Lực Để Lãnh Đạo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quyền Lực Để Lãnh Đạo – Joseph S. Nye Jr. Quyền Lực Để Lãnh Đạo “Một nhà lãnh đạo giỏi nhất khi mọi người hầu như không biết ông ta hiện hữu, không quá giỏi khi mọi người vâng lời và ca ngợi ông ta, và tệ hại nhất khi mọi người khinh miệt ông ta.” (Lão Tử, 630 trước …

Read More »