Wednesday , 16 January 2019
Home »

Blog Archives

20 Giờ Đầu Tiên

20 Giờ Đầu Tiên ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

20 Giờ Đầu Tiên – Josh Kaufman 20 Giờ Đầu Tiên Có rất nhiều việc muốn làm… nhưng lại có quá ít thời gian”. Đó là chuyện thường thấy của cuộc sống hiện đại. Hãy dành một chút thời gian để xem có bao nhiêu việc bạn muốn học cách làm. Danh sách của bạn có những việc gì? Điều …

Read More »