Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Lời Vàng Của Bố

Lời Vàng Của Bố ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lời vàng của bố - Sh*t my dad says của tác giả Justin Samuel Halpern như một lời chia sẻ về cuộc sống gia đình người Mỹ trung lưu, không phải cuộc sống trong phim ảnh mà là cuộc sống thật với vô vàn khó khăn.

Read More »