Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Bữa Đời Lạc Phận

Bữa Đời Lạc Phận ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bữa Đời Lạc Phận – Ka Bình Phong Bữa Đời Lạc Phận Tác phẩm có kết cấu độc đáo khi liên kết quá khứ và hiện tại thông qua một bữa tiệc sơn hào hải vị tiếp đón sếp lớn. Mỗi món ăn lại mở ra những góc khuất số phận trong quá khứ cũng như những nỗi khóc cười …

Read More »