Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Rèn Luyện Kĩ Năng Tư Duy Logic Trong 1 Phút

Rèn Luyện Kĩ Năng Tư Duy Logic Trong 1 Phút ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Rèn Luyện Kĩ Năng Tư Duy Logic Trong 1 Phút – Katsumi Nishimura Rèn Luyện Kĩ Năng Tư Duy Logic Trong 1 Phút “Rèn luyện kĩ năng tư duy logic trong 1 phút” nằm trong bộ sách kĩ năng bán chạy nhất Nhật Bản. Cuốn sách gồm có 2 chương: Chương 1: Làm mất góc chết. Nuôi dưỡng cách nhìn …

Read More »