Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Cách Người Nhật Xây Dựng Mối Quan Hệ

Cách Người Nhật Xây Dựng Mối Quan Hệ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cách Người Nhật Xây Dựng Mối Quan Hệ – Kawashita Kazuhiko Cách Người Nhật Xây Dựng Mối Quan Hệ Giới thiệu tác phẩm Bằng trải nghiệm thực tế của một người có nhiều năm kinh nghiệm làm tổ chức sự kiện và xây dựng cho mình được mạng lưới quan hệ rộng lớn và vững chắc, thông qua cặp hình …

Read More »