Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Làm Chủ và Người Làm Thuê

10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Làm Chủ và Người Làm Thuê ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Làm Chủ và Người Làm Thuê – Keith Cameron Smith Tôi nhận ra rằng, khi nói đến tiền bạc, khác biệt quan trọng nhất giữa kẻ giàu và người nghèo nằm ở tư duy. Thực tế, tôi nghĩ rằng để đo lường thành công tài chính trong tương lai, tư duy quan trọng …

Read More »

10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Thắng Và Người Thua (2014)

10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Thắng Và Người Thua (2014) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Thắng Và Người Thua – Keith Cameron Smith Khi gặp khó khăn hay không vừa lòng với một chuyện gì đó, đầu tiên bạn sẽ làm gì? Tôi dám cá rằng, đến 80% độc giả sẽ trả lời là than thở với ai đó. Chuyện đó chẳng có gì bất hợp pháp cả, …

Read More »