Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Kích Hoạt Tài Năng Bán Hàng

Kích Hoạt Tài Năng Bán Hàng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Kích Hoạt Tài Năng Bán Hàng – Ken Bay Kích Hoạt Tài Năng Bán Hàng Cuốn sách này dành cho những ai muốn thay đổi khả năng bán hàng để tạo ra bước đột phá doanh số cao nhất. Tất cả chúng ta đều là người bán hàng. Nhưng không phải ai cũng có được một tài năng bán hàng …

Read More »