Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Bí Quyết Khơi Dậy Đam Mê

Bí Quyết Khơi Dậy Đam Mê ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bí Quyết Khơi Dậy Đam Mê – Ken Robinson, Lou Aronica Bí Quyết Khơi Dậy Đam Mê bao gồm một lượng lớn các câu chuyện về những cuộc hành trình sáng tạo của rất nhiều người; trong số đó có những người được phỏng vấn riêng. Họ nói về lần đầu tiên nhận ra tài năng độc đáo của riêng …

Read More »