Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Chương Trình Đào Tạo Năng Lực Cá Nhân

Chương Trình Đào Tạo Năng Lực Cá Nhân ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chương Trình Đào Tạo Năng Lực Cá Nhân – Kerry Gleeson Chương Trình Đào Tạo Năng Lực Cá Nhân Có nhiều điều mà bạn cần đạt được, trong khi cải thiện phương cách làm thế nào đề bạn đích thân tiến hành được công việc của mình. Đó là tất cả những gì mà cuốn sách Chương trinh đào tạo …

Read More »

Lụt Việc, Phải Làm Sao?

Lụt Việc

Lụt Việc, Phải Làm Sao? – Kerry Gleeson Lụt Việc, Phải Làm Sao? Tăng hiệu quả, giảm áp lực và về nhà đúng giờ! Bạn đã bao giờ rơi vào tình trạng căng thẳng, khủng hoảng trước khối lượng công việc quá lớn với quá nhiều áp lực chưa? Bạn có thường xuyên có cái cảm giác có lỗi với …

Read More »