Thursday , 13 December 2018
Home »

Blog Archives

Động Cơ Ẩn Giấu Và Nghệ Thuật Tiếp Thị

Động Cơ Ẩn Giấu Và Nghệ Thuật Tiếp Thị ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Động Cơ Ẩn Giấu Và Nghệ Thuật Tiếp Thị – Kevin Allen Động Cơ Ẩn Giấu Và Nghệ Thuật Tiếp Thị “Cuốn sách này nói về mối liên kết giữa việc hiểu động cơ của khách hàng với việc tạo dựng thành công. Nó cũng tiết lộ một số chiến thuật mang tính bí quyết có thể làm thay đổi …

Read More »