Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Nguyên Tắc Tạm Dừng

Nguyên Tắc Tạm Dừng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nguyên Tắc Tạm Dừng – Kevin Cashman Nguyên tắc tạm dừng tập trung vào tinh hoa của năng lực lãnh đạo: nhận thức trước, hành động sau. Kết hợp ý tưởng của Cashman vào các hoạt động thường ngày, bạn sẽ trở thành nhà lãnh đạo tài giỏi”. – Bill George, tác giả sách True North; giảng viên trường Kinh …

Read More »