Tuesday , 22 January 2019
Home »

Blog Archives

Đằng Sau Những Nụ Cười

Đằng Sau Những Nụ Cười ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đằng Sau Những Nụ Cười “Một hôm tôi hỏi Sơn: “Sống trong đời mình cần phải có gì? Làm gì?” Sơn cười, ngón tay dài khẽ đẩy cái gọng kính đang trễ xuống. Câu trả lời ngắn gọn: “Cần có một tấm lòng”. Tôi nhìn Sơn: “Một tấm lòng?”, ở giữa thế kỷ này, giữa thời gạo châu, củi quế, giữa thời …

Read More »