Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Ai Cho Em Nằm Trên

Ai Cho Em Nằm Trên ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Ai Cho Em Nằm Trên – Khúc Cẩm Huyên Ai Cho Em Nằm Trên Tôi đọc được câu này rất nhiều lần: The heart is forever inexperienced (Henry David Thoreau), với bản dịch đọc lên rất nuột nà: Trái tim mãi mãi thiếu trải nghiệm. Tiếc là việc chuyển ngữ này không thật sự chuẩn xác, mặc dù đằng nào …

Read More »