Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Dị Mộng

Dị Mộng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Dị Mộng – Kiều Bích Hậu Dị mộng Thuở bé, tôi ước mính sẽ trở thành nhà văn, họa sĩ, thậm chí là diễn viên. Tôi thần tượng họ và lồng họ vào một hộp kính trong veo để chiêm ngưỡng và ước vọng. Lớn lên, từng bước phấn đấu theo nghề. Vừa sống bằng con chữ, vừa làm đủ …

Read More »