Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Đi Biển Một Mình

Đi Biển Một Mình ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đi Biển Một Mình – Kim Quyên Đi Biển Một Mình “Mồ hôi, nước mắt và máu đã đổ ra trong những ngày sinh nở, con gái như thân cây hết nhựa sống, xơ xác sau cơn gió bão. Dù miệng mồm vẫn còn lạt lẽo, vết thương vẫn ri rỉ máu tươi nhưng sức mạnh của tình mẫu tử …

Read More »