Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Bản Lĩnh Người Lính Trong Thời Chiến Và Trong Thời Bình

Bản Lĩnh Người Lính Trong Thời Chiến Và Trong Thời Bình ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bản Lĩnh Người Lính Trong Thời Chiến Và Trong Thời Bình – Quý Long, Kim Thư Bản Lĩnh Người Lính Trong Thời Chiến Và Trong Thời Bình Nội dung quyển Sách gồm có 03 phần chính sau: Phần 1: Những Cựu Chiến Binh Làm Kinh Tế Và Bí Quyết Để Trở Thành Doanh Nhân. Chương 1. Khi những cựu chiến …

Read More »