Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Tuổi 20 – Sức Hút Từ Kỹ Năng Giao Tiếp

Tuổi 20 - Sức Hút Từ Kỹ Năng Giao Tiếp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Carnegie từng nói: “Sự thành công của một người chỉ đến từ 15% năng lực chuyên môn, 85% còn lại là đến từ chính các mối quan hệ của người đó.” Bởi thế, đối với phụ nữ tuổi đôi mươi mà nói, điều quý giá nhất không phải là những thứ vật chất hữu hình, mà chínhlà khả năng giao tiếp để duy trì và phát triển các mối quan hệ vô hình

Read More »