Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Điều Gì Xảy Ra, Ai Biết…

Điều Gì Xảy Ra

Điều Gì Xảy Ra, Ai Biết… – Kim Young Ha Điều Gì Xảy Ra, Ai Biết… Phi hiện thực mà vẫn rất thực, đó là ấn tượng đầu tiên khi đọc tập truyện ngắn này. Những lát cắt mỏng của xã hội Hàn Quốc hiện đại, cuộc sống, tình yêu, ngẫm nghĩ… Một Hàn Quốc khác hơn những tập phim …

Read More »