Wednesday , 20 March 2019
Home »

Blog Archives

Thiên tài và sự giáo dục từ sớm

Thiên tài và sự giáo dục từ sớm ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

“Một người trở thành thiên tài hay không hoàn toàn là do yếu tố di truyền” – quan niệm đó dường như đã trở thành “tín ngưỡng” chung từ xưa. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy không phải yếu tố di truyền, mà chính môi trường sống và sự giáo dục mới là yếu tố quyết định. Và sự giáo dục từ sớm là minh chứng cho lập luận này.

Read More »