Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Cuộc Đua Triệu Đôla

Cuộc Đua Triệu Đôla ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cuộc Đua Triệu Đôla – Kirk Hallowell Cuộc đua triệu đôla mượn hình ảnh cuộc đua vượt rào Olympic như phép ẩn dụ cho cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành lấy những vị trí quản lý hàng đầu trong các tổ chức đang tuyển dụng. Muốn chiến thắng, mỗi vận động viên phải có thể lực và tư duy …

Read More »