Saturday , 23 March 2019
Home »

Blog Archives

Tự Do Đầu Tiên Và Cuối Cùng

Tự Do Đầu Tiên Và Cuối Cùng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tự Do Đầu Tiên Và Cuối Cùng “Khi được hỏi “Ông không đang hành động như vị đạo sư của chúng tôi hay sao?” Krishnamurti trả lời, “Chắc chắn tôi không đang hành động như vị đạo sư của bạn, bởi vì trước hết, tôi không mang lại cho bạn bất kỳ sự thỏa mãn nào. Tôi không đang chỉ …

Read More »