Friday , 22 February 2019
Home »

Blog Archives

Sức Mạnh Thuyết Phục

Sức Mạnh Thuyết Phục ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sức Mạnh Thuyết Phục – Kurt W.Mortensen Sức Mạnh Thuyết Phục Bạn có nhận thấy thành công nghề nghiệp, những mối quan hệ cá nhân, thăng tiến trong sự nghiệp và thu nhập phụ thuộc nhiều đến thế nào vào khả năng thuyết phục, gây ảnh hưởng và khuyến khích người khác của mình không? Thực tế là bất kỳ …

Read More »