Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

The Samsung Way – Đế Chế Công Nghệ Và Phương Thức Samsung

The Samsung Way - Đế Chế Công Nghệ Và Phương Thức Samsung ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

The Samsung Way – Đế Chế Công Nghệ Và Phương Thức Samsung – JaeYong Song, KyungMook Lee The Samsung Way – Đế Chế Công Nghệ Và Phương Thức Samsung Samsung, cái tên đang nổi danh trên toàn thế giới hiện cũng là thương hiệu vô cùng quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam.Từ lâu, chúng ta đã biết đến …

Read More »