Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

10 Nguyên Tắc Trở Thành Nhân Tài Bill Gates

10 Nguyên Tắc Trở Thành Nhân Tài Bill Gates ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

10 Nguyên Tắc Trở Thành Nhân Tài Bill Gates – Lã Quốc Vinh 10 Nguyên Tắc Trở Thành Nhân Tài Bill Gates tập hợp những nguyên tắc để trở thành nhân viên tài giỏi do chính Bill Gates đúc kết. Những nguyên tắc này luôn là kim chỉ nam thành công và nguyên tắc làm việc mà các nhân viên …

Read More »