Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Anh Hùng Ca – Tập 1

Anh Hùng Ca - Tập 1 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Anh Hùng Ca – Tập 1 – Lai Nhĩ Anh Hùng Ca – Tập 1 Thiếp – một thiếu nữ ngây thơ không hiểu chuyện đời Chàng – một thiếu niên lạnh lùng thoi thóp hơi tàn bị vùi dưới tuyết Buổi đầu gặp gỡ ấy, chẳng ai đoán trước được sau này mình sẽ có vai trò thế nào …

Read More »

Anh Hùng Ca – Tập 2

Anh Hùng Ca - Tập 2 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Anh Hùng Ca – Tập 2 – Lai Nhĩ Anh Hùng Ca – Tập 2 Thiếp – một thiếu nữ ngây thơ không hiểu chuyện đời Chàng – một thiếu niên lạnh lùng thoi thóp hơi tàn bị vùi dưới tuyết Buổi đầu gặp gỡ ấy, chẳng ai đoán trước được sau này mình sẽ có vai trò thế nào …

Read More »