Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

The Account Story – Làm Quảng Cáo Là Làm Gì?

The Account Story - Làm Quảng Cáo Là Làm Gì? ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

The Account Story – Làm Quảng Cáo Là Làm Gì? – Lâm Hồng Lan The Account Story – Làm Quảng Cáo Là Làm Gì? QUẢNG CÁO – CÓ MỘT NIỀM VUI SÁNG TẠO MANG TÊN LÀ “HIỆU QUẢ” Năm 2016, các doanh nghiệp tại Việt Nam chi ra khoảng 3.2 tỷ USD cho các hoạt động Marketing – Truyền thông …

Read More »