Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Jack Welch Và 11 Chuẩn Mực Điều Hành Của Nhà Lãnh Đạo

Jack Welch Và 11 Chuẩn Mực Điều Hành Của Nhà Lãnh Đạo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Jack Welch Và 11 Chuẩn Mực Điều Hành Của Nhà Lãnh Đạo – Lam Minh Jack Welch Và 11 Chuẩn Mực Điều Hành Của Nhà Lãnh Đạo – Điều hành một công ty là nhiệm vụ đem lại nhiều vinh quang và danh vọng. Thế nhưng, đây là một công việc vô cùng khó khăn và đầy thử thách. – …

Read More »