Saturday , 23 March 2019
Home »

Blog Archives

Hành Trang Của Mỗi Người

Hành Trang Của Mỗi Người ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Hành Trang Của Mỗi Người – Lâm Phương Hành Trang Của Mỗi Người “Thằng đội Tây cao lớn đội mũ rộng vành, cầm các-bin đứng cạnh khẩu súng máy đặt gần một trụ đá, hét: “A-văng-xê”. Tức thì bốn năm thằng lính Tây khác mặt xám ngoét rón rén bước như lũ trẻ nhón gót sờ đuôi chuồn chuồn. Tên …

Read More »