Thursday , 17 January 2019
Home »

Blog Archives

Chiếc Nỏ Cánh Dâu

Chiếc Nỏ Cánh Dâu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chiếc Nỏ Cánh Dâu – Lan Khai Chiếc Nỏ Cánh Dâu Trong những năm 30 xuất hiện một thể loại văn xuôi gọi là Truyện đường rừng, là thể loại văn xuôi về đề tài miền núi,dưới hình thức phiêu lưu, kì ẩn, ma và thần; nói nôm na đó là những truyện chỉ có ở rừng, thuộc về văn …

Read More »