Friday , 18 January 2019
Home »

Blog Archives

Doanh Nhân Và Thiền

Doanh Nhân Và Thiền ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Doanh Nhân Và Thiền – Lao Động Doanh nhân và thiên – Nói đến Thiền, mọi người vẫn thường nghĩ đó là một hình thức tu tập chỉ dành cho các nhà sư hay những bậc tu hành. Ngày nay, quan niệm đó không còn đúng nữa và cần phải hiểu theo nghĩa rộng hơn là Thiền dành cho mọi …

Read More »