Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Điệp viên hoàn hảo X6

Điệp viên hoàn hảo X6 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI tải miễn phí

Điệp viên hoàn hảo X6 của GS. Larry Berman viết về cuộc đời hai mặt phi thường của ông Phạm Xuân Ẩn - phóng viên Reuters, tạp chí TIME, New York Herald Tribune… và là vị tướng tình báo chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Read More »