Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Nghệ Thuật Quản Lý – Phương Pháp Làm Việc Hiệu Quả

Nghệ Thuật Quản Lý - Phương Pháp Làm Việc Hiệu Quả ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nghệ Thuật Quản Lý – Phương Pháp Làm Việc Hiệu Quả – Larry Bossidy, Ram Charan Nghệ Thuật Quản Lý – Phương Pháp Làm Việc Hiệu Quả Larry Bossidy là một trong số những nhân vật được hâm mộ với nhiều tác phẩm được ưa chuộng. Còn Charan là một nhà tư vấn nổi tiếng cho các nhà lãnh đạo …

Read More »