Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Thất Tịch Không Mưa

Thất Tịch Không Mưa ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thất tịch không mưa: Mùng 7 tháng 7 âm lịch, chính là lễ Valentine của Trung Quốc. Cô sinh ngày Mùng 7 tháng 7 – Ngày Thất tịch. Giới thiệu sách Từ nhỏ cô đã thầm yêu anh, như số kiếp không thể thay đổi tình yêu trong sáng ấy, như lần đầu được nếm mùi vị của quả khế mới chín. …

Read More »