Wednesday , 16 January 2019
Home »

Blog Archives

Bán Hàng Trong Nền Kinh Tế Ngày Nay

Bán Hàng Trong Nền Kinh Tế Ngày Nay ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bán Hàng Trong Nền Kinh Tế Ngày Nay – J.M Barry, Lawrence Coats Bán Hàng Trong Nền Kinh Tế Ngày Nay Nền kinh tế thế giới đang bị tổn thương hơn bao giờ hết. Không còn nữa thời buổi chỉ cần ăn mặc lịch sự, dùng kỹ thuật tiếp cận hợp lý, tuân theo những nguyên tắc bán hàng cổ …

Read More »