Thursday , 17 January 2019
Home »

Blog Archives

Con Đến Như Một Phép Màu

Con Đến Như Một Phép Màu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Con Đến Như Một Phép Màu – Lê Hữu Nam Con Đến Như Một Phép Màu “Dẫu chỉ một ngày phải sống xa con là điều không hề dễ chịu, càng khó khăn hơn khi con cái còn quá nhỏ. Vậy mà, bỗng một ngày, điều đó trở thành một cực hình khi tôi phải chấp nhận sự xa cách …

Read More »

Mật Ngữ Rừng Xanh

Mật Ngữ Rừng Xanh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Mật Ngữ Rừng Xanh – Lê Hữu Nam Mật ngữ rừng xanh là một câu chuyện thiên nhiên mang tính chất phiêu lưu và viễn tưởng với bối cảnh chính là một khu rừng hư cấu ở Việt Nam đang có nguy cơ bị phá hủy. Để bảo vệ khu rừng, các nhà khoa học phải đưa ra bằng chứng …

Read More »